CTY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Công ty mía đường Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ.CT.HC.95 ngày 15/11/1995 do chủ tịch UBND tỉnh cần Thơ ban hành.

Khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Tỉnh Hậu Giang thì  UBND tỉnh Hậu Giang tiếp quản Công ty mía đường Cần Thơ.

Ngày 12/05/2004 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 907/UB về việc chấp thuận cho Công ty mía đường Cần Thơ cổ phần hóa theo quyết định số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công ty mía đường Cần Thơ chính thức chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 29/04/2005 với tên gọi là Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ ( CASUCO ).