Roadshow gì?

Roadshow là hoạt động trình diễn sản phẩm. Roadshow được ứng dụng rộng rãi trong marketing hiện đại với nhiều biến thể khác nhau. Việc trình diễn sản phẩm thường được thực hiện khi tung sản phẩm ra thị trường.

Kế hoạch và sáng kiến về trình diễn sản phẩm có thể được bộ phận marketing của công ty chuẩn bị, cũng có thể do các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông chào bán và thực hiện.

Các loại hình trình diễn sản phẩm:

Diễu hành

- Đoàn xe diễu hành đi qua các phố với trang phục đặc biệt, gây chú ý của công chúng.

Tour đường dài

- Đoàn trình diễn đi qua nhiều địa phương. Đến mỗi địa phương lại dừng lại trình diễn sản phẩm rồi mới đi tiếp. Các hãng ôtô hay tổ chức theo hình thức này.

Trưng bày và trình diễn

- Địa điểm được cố định. Việc trưng bày và trình diễn sản phẩm được tiến hành song song.