Nhận diện Thương hiệu gì?

Khái niệm: Là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc tính của thương hiệu: Sản phẩm , Tổ chức sự kiện, Con người và Biểu tượng đại diện cho thương hiệu ….

XIN LƯU Ý: muốn xây dựng thương hiệu phải xây tư gốc và có chiến lược, kế hoạch bài bản, điều tiên quyết phải xác định cho được định vị thương hiệu, tất nhiên là phải có tầm nhìn, sứ mạng,… kế đến là thiết kế nhận diện thương hiệu, lập kế hoạch truyền thông, tích hợp truyền thông và thực hiện —-> kiểm soát và điều chỉnh nếu cần…..

có “Hệ thống nhận diện Thương hiệu tốt”

sẽ có “Thương hiệu mạnh”

sẽ có “Danh tiếng và lợi nhuận”

    Nhận diện thương hiệu không đơn giản chỉ là hình ảnh, hiểu một cách chính xác, Nhận diện thương hiệu là cách định vị thương hiệu bằng hình ảnh, nó thể hiện linh hồn của thương hiệu, những gì mà doanh nghiệp muốn người tiêu dùng cảm nhận về thương hiệu của mình. Năm 2006, Myvietbrand đã khảng định hiểu biết của mình bằng đoạn nội dung sau: “Định vị bằng hình ảnh tạo hình ảnh có giá trị theo cách mà chiến lược sử dụng ngôn ngữ thuần tuý không thể làm được. Hình ảnh tạo ra sự kết nối trực tiếp với cảm xúc, động lực thực sự của hành vi tiêu dùng. Để thiết lập sự hiện diện khác biệt của thương hiệu trong thế giới đông đúc này đòi hỏi một hệ thống nhận diện bằng hình ảnh đủ mạnh và phù hợp – trính Brandworks”

hồ sơ năng lực thiết kế thương hiệu, nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Hệ thống nhận diện thương hiệu như phần nổi của Tảng băng trôi, nó là phần thương hiệu được thể hiện ra bên trên của tảng băng và là những gì khách hàng thấy và nhận biết một thương hiệu. Nó là bộ mặt của thương hiệu thể hiện những gì mà doanh nghiệp muốn người tiêu dùng nhận thức về thương hiệu của mình và khắc sâu vào tâm trí khách hàng. Tạo dựng (thiết kế) Hệ thống Nhận diện là phần quan trọng nhất trong Tạo dựng và quản trị thương hiệu mạnh.

    Tiêu chí đánh giá và bàn giao nhận diện thương hiệu
    Đảm bảo sự nhất quán, Sự khác biệt, Dấu hiệu nhật biết cốt lõi,
    Thấu hiểu người tiêu dùng, Bám sát định vị, Tính khả thi