Thiết kế logo

Tuy biểu trưng (logo) rất hữu ích trong việc giúp xác nhận rằng bài viết đang nói về một chủ thể (công ty, tổ chức, đồ vật, hoặc sự kiện) sở hữu biểu trưng và để chỉ ra những người mà biểu trưng đó đại diện (từ đây về sau sẽ gọi là "chủ sở hữu"), mối liên hệ gần gũi giữa một số biểu trưng và người giữ thương hiệu và/hoặc bản quyền (chủ sở hữu) khiến việc sử dụng nó trở thành một đề tài nhạy cảm, do đó cần phải có một sự quan tâm cần thiết.

Cơ sở sử dụng biểu trưng một cách bách khoa cũng tương tự như cơ sở sử dụng khi dùng chân dung của một diễn viên nổi tiếng vậy. Rất khó để giải thích bằng chữ nghĩa những thông tin mà những tấm chân dung đó chuyển tải, hơn nữa phần lớn người dùng cảm thấy họ đang cung cấp một điều gì đó đáng giá. Biểu trưng cũng nên được xem như một chân dung. Tuy nhiên, không giống như con người, thường dễ chụp một bức hình tự do từ người đó, biểu trưng luôn được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc thương hiệu.