Lễ khánh thành giai đoạn I khu liên hợp xử chất thải rắn Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam & ứng dụng công nghệ xử chất thải rắn không chôn lấp

Sáng 27/6, Công ty CP Môi trường Việt Nam đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn không chôn lấp.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn được xây dựng trên diện tích 10ha, có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn.
Đến nay, giai đoạn một, nhà máy đã đầu tư gần 400 tỷ đồng để hoàn thành và đưa vào hoạt động, đảm bảo xử lý 200 tấn/ngày rác sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng. Giai đoạn hai dự kiến hoàn thành cuối năm 2016 sẽ nâng tổng công suất xử lý lên 700 tấn rác/ngày và tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương.

Công Ty Phát Triển Thương Hiệu & Truyền Thông Ý Vàng ( Gold Ideas Media ) vinh dự là đơn vị tổ chức cho sự kiện “Lễ Khánh Thành Giai Đoạn I Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam & Ứng Dụng Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Không Chôn Lấp”