Lễ ra mắt sản phẩm Đồng Hồ " Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam" tại Ks Sheraton Q.1, TP.HCM

Công ty goldideas Media đã tổ chức sự kiện Lễ ra mắt sản phẩm Đồng Hồ " Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam" tại Ks Sheraton Q.1, TP.HCM 

Một số hình ảnh của buổi lễ: