Lễ kết phân phối dự án 26-11-2016

Vào ngày 26-11-2016 Công ty GOLDIDEAS MEDIA đã tổ chức sự kiện lễ kí kết phân phối tổ hợp dự án M.I.K, Buổi lễ diễn ra thành công.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông, đám cưới và ngoài trời   Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng   Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Goldideas.com.vn