Chương trình truyền thông khảo sát sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng năm 2015

Kết quả hình ảnh cho CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG VÀ KHẢO SÁT SẢN PHẨM TIN CẬY, DỊCH VỤ HOÀN HẢO, NHÃN HIỆU ƯA DÙNG NĂM 2015

Sáng ngày 26/04/2015, Chương trình truyền thông và khảo sát "Sản phẩm tin cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn hiệu ưa dùng – năm 2015" được tổ chức tại Nhà Hát Quân Đội TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động "Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng" áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.


Chương trình khảo sát các tiêu chí về sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu để góp phần tạo cơ hội cho Doanh nghiệp xây dựng chất lượng sản phẩm ngày càng cao và phù hợp tiêu chuẩn về chất lượng trong và ngoài nước, hướng đến lợi ích của Người tiêu dùng.

Chương trình được sự bảo trợ - hỗ trợ  của các Việt Nam; Viện Quản trị Quốc tế; Liên Hiệp Khoa học Kinh tế Đô thị Nam bộ; Liên Hiệp Khoa học doanh nhân Việt nam; Viện chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn; Tạp Chí sở hữu trí tuệ & Sáng tạo.

 Công ty TNHH Phát triển thương hiệu & truyền thông ý vàng (gold ideas media ) vinh dự là đơn vị thi công toàn bộ chương trình.