Tổ chức sự kiện lễ kết chương trình phối hợp giữa văn phòng

Chương trình tổ chức sự kiện lễ ký kết giữa văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên diễn đàn tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tổ chức “Ngày hội đồng hành cùng an toàn giao thông” đánh dấu lần đầu tiên một diễn đồng mạng tại Việt Nam trở thành một kênh chính thức trong chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông.

Lễ ký kết ủy ban ATGT đã thể hiện một động thái tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc sử dụng các diễn đàn mạng xã hội có uy tín để làm cầu nối tương tác, đóng góp một phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền về an toàn và văn hóa giao thông. 
Chương trình lễ ký kết giữa văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia với nội dung chính là một diễn đồng mạng tại Việt Nam trở thành một kênh chính thức trong chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông.
Ngoài ra công ty truyên thông ý vàng còn to chuc su kien tai hai phong và các tỉnh lận cận khác.