Quay phim các sự kiện

Kết quả hình ảnh cho quay phim sự kiện

Quay phim kỹ thuật số: máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp @ Các sự kiện: Liên Hoan & Họp Mặt, Khai Trương & Khánh Thành, Hội nghị & Hội thảo... @ Dựng phim hoàn chỉnh & Biên tập DVD. Cần biết thêm thông tin xin liên hệ 0908.75.77.76 (Giám Đốc: Mr.Thanh) Cảm ơn Quý khách đã xem tin.