Video Lễ Hội Tổ Chức Ngày Hội Trung Thu Của Công Ty Thành Long tại Lotte Mart Vấp Ngày 12-9-2016